ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. pragniemy zapewnić o naszej szczególnej staranności w tym zakresie, szanując Państwa prywatność i doceniając naszą współpracę.

W związku z tym informujemy, iż PPHU PAGMET Grzegorz Paczkowski podjęło odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

Nasze Biuro dokłada wszelkiej staranności, aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

  1. PPHU PAGMET Grzegorz Paczkowski jest administratorem Państwa danych.
  2. Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych i współpracy handlowej.
  3. W każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu takiego wniosku od Państwa zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
  4. Aby skorzystać z przysługującemu Państwu prawa, wystarczy skontaktować się z nami pisząc do nas na adres e-mail: biuro@pagmet.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres naszego biura.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Państwem a Administratorem w trakcie składania Państwu ofert w ramach naszej współpracy.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy firmy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych, Administratorzy przetwarzający Państwa dane w oparciu o zawarte z nimi umowy powierzenia.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla realizacji łączącej nas współpracy.
  8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  9. Jednocześnie informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego: biuro@pagmet.pl

Grzegorz Paczkowski